Příležitosti, které od roku 2021 přináší Green Deal

Doba čtení   2 min
Sdílet

Evropská unie vytvořila v závislosti na Zelené dohodě a koronavirové krizi mnoho strategií a záchranných balíčků, které mají za cíl členským zemím, firmám i společnosti jako celku pomoct s nastartováním ekonomiky a její změnou k udržitelnějšímu modelu fungování. Jaké příležitosti jsou počínaje letošním rokem aktuální?

Příležitosti, které od roku 2021 přináší Green Deal
Podle nového rozpočtu má být 100 % spolufinancování EU v souladu s cíli Pařížské dohody. Foto: Unsplash.com

Letošní rok je podle mnohých analytiků, co se týká rozvoje standardů udržitelnosti, zásadním. Evropští představitelé budou muset potvrdit, učinit důvěryhodným a poté především konzistentně podporovat hodnotu environmentálních opatření, a to jak těch veřejných, tak i těch soukromých.

Koronavirus jako impuls

Green Deal bude hlavním měřítkem, podle kterého se bude utvářet financování a podpora projektů napříč celou Evropou. To se odrazilo již v navrhovaném rozpočtu pro roky 2021–2027. Svojí roli ve směřování investic do environmentálních opatření hraje i koronavirová pandemie. V reakci na ni vznikla iniciativa Next Generation EU, z níž poputuje na obnovu ekonomiky po krizi 750 miliard eur. Jedním ze zdrojů příjmů, který mají vydané finance nahradit, bude mimo jiné i mechanismus pro úpravu uhlíkové daně na hranicích, jehož legislativní návrh by měla Evropská komise představit v tomto čtvrtletí.

Návrh rozpočtu komise stanoví, že nejméně 37 % prostředků z iniciativy Next Generation EU a 30 % nového rozpočtu musí být vynaloženo na cíle Zelené dohody a že 100 % spolufinancování EU musí být v souladu s cíli Pařížské dohody. Normotvůrci EU se navíc nedávno dohodli na zavedení nových cílů ohledně výdajů na biologickou rozmanitost. „Od roku 2024 by mělo být 7,5 % evropského rozpočtu vynaloženo na biologickou rozmanitost, od roku 2026 pak 10 %,” říká členka Evropské komise Veronica Manfredi.

Podle ní mají v rámci těchto opatření velký potenciál investice do vody, jako jsou modernizace zařízení zpracovávající odpadní vodu nebo ekologická infrastruktura pro skladování vody či přírodní řešení ochrany před povodněmi a suchem.

Podpora systémových změn

Podpora úsporných opatření týkajících se vody se ale prolíná téměř všemi programy. V rámci velké výzvy Green Deal call, která je součástí grantového programu Horizon 2020, byla na začátku letošního roku příležitost získat financování pro projekty zabývající se oblastmi z těchto strategií, další budou následovat:

Přes všechny překážky a výzvy, které nám současná pandemie připravila, zároveň krize posílila motivaci k investicím do systémových změn a vytvořila celou řadu podpůrných programů, které mohou využít firmy k transformaci ve stabilnější součást nové regenerativní ekonomiky.

 

Chcete dostávat newsletter?

Zanechte nám svou emailovou adresu a my vám budeme každé 2 týdny
posílat souhrn aktualit a příkladů dobré praxe ze světa udržitelného rozvoje.

Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajů smluvními podmínkami společnosti Google.