Vše, co jste chtěli vědět o měření uhlíkové stopy ve firmě

Doba čtení   2 min
Sdílet

Čím dál více skloňovaná uhlíková neutralita se stává závazkem mnoha firem napříč odvětvími. Není se čemu divit – nová taxonomie EU totiž cílí na snižování dopadů podnikání na planetu, což zahrnuje i snížení a kompenzaci vyprodukovaného CO2. Kde všude ale oxid uhličitý během fungování firmy vzniká a jak ho změřit a jak snížit jeho produkci? Tomuto tématu se věnuje další z webinářů Komerční banky.

Vše, co jste chtěli vědět o měření uhlíkové stopy ve firmě

Čím dřív, tím líp

Z nové legislativy vyplývá řada povinností a postupně bude aplikována jak na velké, tak i malé firmy. Každá firma tak do několika let bude muset být schopna stanovit svou uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí. Stav potom budou firmy reportovat například i v bankách. Nestane se však, že by banky financovaly už jenom zelené projekty. Budou po klientech vyžadovat informace o tom, v jaké fázi strategie udržitelnosti se klient nachází.

Jelikož se postupně očekává přitvrzení v legislativě a tlak na transparentnost a udržitelnost roste i od samotných odběratelů a zákazníků, je lepší se jako firma brzy zorientovat a získat tak časovou výhodu. 

Stanovení uhlíkové stopy 

Uhlíková stopa je vyjádření dopadů činnosti podniku na životní prostředí/klima. Stanovení uhlíkové stopy firmy spočívá ve vyjádření všech činností firmy ekvivalentem vyprodukovaných emisí CO2. Měření uhlíkové stopy zahrnují jak přímé emise, které vznikají při aktivitách podniku, tak emise nepřímé, jež vznikají mimo něj (např. nepřímé emise z nakupované energie). 

Uhlíková neutralita jako strašák  

Je důležité zmínit, že se od firem neočekává nulová uhlíková stopa. Tu by naprostá většina provozů nebyla schopna zajistit. Mluvíme o tzv. o uhlíkové neutralitě, která má za cíl co nejvíce snížit produkci CO2 a vybalancovat vzniklý skleníkový plyn, vyplývající z činnosti firmy. Nahrazení uhlíkové stopy firmy neboli offsetování zahrnuje například výsadbu stromů, výstavbu obnovitelných druhů energie, investice do energetické účinnosti, apod. 

Ekonomické výhody 

Jak již bylo zmíněno, legislativa se mění a vždy je výhoda být na změny předem připraven. Navíc stále více zákazníku bere v potaz udržitelnost firem a je ochotno si za ni připlatit. Monitoring výroby a identifikace možných uhlíkových úspor zároveň vede k úsporám i finančním, například díky zefektivnění výrobních procesů nebo snížení výrobního odpadu apod. Odpovědné firmy a projekty mají možnost získat také výhodné „zelené úvěry“ nebo evropské dotace, která zohledňují snižování uhlíkové stopy. 

  Podívejte se na celý záznam webináře tady.

 

 

Chcete dostávat newsletter?

Zanechte nám svou emailovou adresu a my vám budeme každé 2 týdny
posílat souhrn aktualit a příkladů dobré praxe ze světa udržitelného rozvoje.

Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajů smluvními podmínkami společnosti Google.