Čističky odpadních vod

15.3.2021
Doba čtení   2 min
Sdílet

Se vzrůstajícím problémem sucha se hospodárnější zacházení s vodou stává čím dál důležitějším tématem. Důsledné čištění může rozšířit možnosti znovuvyužití odpadních vod a snižuje zátěž na životní prostředí. Představujeme několik inspirativních možností, jak k čištění odpadních vod přistoupit environmentálně šetrným a novátorským způsobem.

Čističky odpadních vod
Neotřelým řešením čištění odpadních vod jsou kořenové čističky. Foto: Pexels.com

Kořenové čističky

Zajímavým fenoménem jsou kořenové čističky. Jejich základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami (rákos obecný či chrastice rákosovitá). Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí. Touto cestou se vydala například obec Hostětín v Bílých Karpatech, která je známá svými udržitelnými projekty. Mezi firmami zvolila kořenovou čističku například společnost Liko-S. Díky ní a opětovnému využití odpadní vody na zalévání, nevypouští do kanalizace ani kapku a navíc si udržuje ve výrobním areálu příjemné mikroklima.

Kromě pozitivního vlivu na mikroklima je výhodou kořenových čističek i jejich estetická hodnota a flexibilita využití. Jsou totiž méně nákladné na vybudování, mají nižší požadavky na provoz a údržbu a velký potenciál využití v rozvojových zemí, což by mohlo zajímat firmy budující v těchto oblastech výrobní kapacity. Některá města zase experimentují s lineárními kořenovými čističkami vytvořenými v ochranných pásmech kolem silnic, pro něž se jinak jen těžko hledá využití.

Biomembránový reaktor

Správná funkčnost a dostatečná kapacita čističek je důležitá i pro obce. Jak ukazuje příklad v tomto článku ze sekce Inovace, problém s čističkou může dokonce zablokovat rozvoj celé obce na několik let. Využitím biomembránového reaktoru lze kapacitu ČOV navýšit až dvojnásobně. Jde o technologii kombinující biologické čištění s možnostmi membránové separace. Jeho výhodou je, že nevyžaduje stavební rozšíření stávající ČOV a vychází levněji než konvenční technologie. Energergeticky je sice o něco náročnější, čistota vody na výstupu je však velmi vysoká.  

Decentralizace – řešení pro malé obce

Novým trendem v čištění vody je decentralizace. Ukázalo se totiž, že pro mnohé obce a územní celky je vybudování centrální kanalizace a čističky ekonomicky či technicky nereálné. Problémem může být roztroušená zástavba či složitý terén. Elegantní řešení je v takovém případě výstavba domácích čističek napojených na společný monitoring. Právě do této oblasti se nyní soustředí státní dotace. V současnosti směřují hlavně k obcím, spolkům a městským firmám, které mají instalaci domácích čističek zajistit. Nově se dotace dají získat i na samostatnou projektovou přípravu čističky odpadních vod.

Sdílet

Chcete dostávat newsletter?

Zanechte nám svou emailovou adresu a my vám budeme každé 2 týdny
posílat souhrn aktualit a příkladů dobré praxe ze světa udržitelného rozvoje.

Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajů smluvními podmínkami společnosti Google.