Circularity Gap Reports – nejdůležitější zdroj dat z oblasti cirkulární ekonomiky?

3.2.2023
Doba čtení   2 min
Sdílet

Zprávy Circularity Gap Reports z dílny organizace Circle Economy bychom mohli volně přeložit jako výroční zprávy o globálním cirkulárním deficitu (circularity gap), jeho důsledcích a řešeních. Jsou odpovědí na otázku, jak rychlý (nebo lépe řečeno pomalý) je náš globální pokrok v oblasti cirkulární ekonomiky. Proč patří tyto reporty k nejdůležitějším zdrojům informací z oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti?

Circularity Gap Reports – nejdůležitější zdroj dat z oblasti cirkulární ekonomiky?
Zdroj: Unsplash, Matteo Vistocco

Circularity Gap Reports jsou založené na datech, což nám umožňuje vytvořit si docela přesný obraz o tom, kde se aktuálně jako lidstvo nacházíme, pokud jde o (ne)efektivnost využívání zdrojů. Pochopíme-li aktuální stav v oblasti využívání zdrojů, můžeme rychleji dosáhnout skutečného pokroku na cestě k zavádění cirkulární ekonomiky. Kromě toho, že Circularity Gap Reports hodnotí stávající situaci, nabízejí také řadu ekonomických řešení, která umožní respektovat biokapacitu naší planety a zároveň uspokojit neustále rostoucí globální poptávku po zdrojích. Pojmem biokapacita Země rozumíme schopnost ekosystémů doplňovat to, co z nich lidé odčerpávají, a pohlcovat odpady, které produkují, v rámci současné úrovně technologií a čerpání zdrojů.

Zprávy Circularity Gap Report – klíčová sdělení

K dispozici máme již pět zpráv Circularity Gap Report (roky 2019 až 2023). Klíčová tvrzení v předchozích zprávách Circularity Gap Report zahrnují:

  • Absolutní prioritou je nastavovat efektivnější využívání zdrojů včetně opětovného využití materiálů v ekonomikách. To zmírní rozdíl mezi našimi čím dále, tím více omezenými zdroji a globální poptávkou po nich.

  • Zprávy popisují, že přijetí strategií cirkulární ekonomiky má pro podniky mnoho výhod. Tím, že firmy sníží spotřebu zdrojů, získají úspory a sníží svůj dopad na životní prostředí. 

  • Firmy musí dlouhodobě investovat do oběhových přístupů a strategií, pokud si chtějí udržet konkurenceschopnost

Circularity Gap Reports firmám: používejte méně, déle, znovu a čistěji

Základní řešení pro firmy dle zpráv Circularity Gap Reportu se dá shrnout takto: používejte méně primárních zdrojů, používejte již vytěžené suroviny déle, recyklujte a využívejte čistější energie. V „jazyce byznysu” to můžeme přeložit jako optimalizace výroby či provozu dle cirkulárních principů, což v praxi zahrnuje například strategie na snižování množství odpadu, investice do obnovitelných zdrojů energie, sdílení a pronájem, důraz na ekodesign výrobků pro opětovné použití a opravy, koncept výrobku jako služby a další.

Circularity Gap Reports vládám: stanovte ambiciózní cíle a pravidla

Zprávy Circularity Gap Reports v neposlední řadě zdůrazňují také význam strategické spolupráce mezi vládami, podniky a spotřebiteli pro vytvoření udržitelnější budoucnosti. Vlády musí pro všechny vytvořit správný regulační rámec a motivační prostředí, abychom jako společnost mohli v přechodu na cirkulární ekonomiku uspět.

V následujícím článku vám představíme shrnující výstupy nově vydaného Circularity Gap Report 2023 a máte se na co těšit.


 

Sdílet

Chcete dostávat newsletter?

Zanechte nám svou emailovou adresu a my vám budeme každé 2 týdny
posílat souhrn aktualit a příkladů dobré praxe ze světa udržitelného rozvoje.

Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajů smluvními podmínkami společnosti Google.