Rozvíjejte svou firmu udržitelně

Záznam webinář: Cirkulární ekonomika v průmyslu

Během webináře byly představeny mnohé inspirativní případové studie globálních, ale hlavně lokálních cirkulárních projektů. Byly zmíněny možnosti financování těchto cirkulárních opatření ve firmě. Webinář zároveň vysvětlil, jak souvisí cirkulární principy s dalšími stěžejními tématy jako ESG a dekarbonizace průmyslu. Další témata a výstupy z webináře si můžete přečíst v naší aktualitě

Více informací
Záznam webinář: Cirkulární ekonomika v průmyslu

Řešíte ve firmě dané téma?

Vyhledejte si články v naších aktualitách